Page 6 - My FlipBook
P. 6

rm f e oena

    NË UDHËN E JETËS
  Në udhën e ndërlikuar të jetës
Përmes mundimeve të së përpjetës
  Me prijës busullën e së vërtetës
   Dhe muzën e poezisë përdore
Këndova këngët e dhimbjes njerzore.

                      14.12.2010

             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11