Page 7 - My FlipBook
P. 7

PETRAQ KOLEVICA

ZOGJ SHTEGTARË

- 1-

Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Të përjetshmit mërgimtarë
Erdhën, siç vinin përherë
Erdhën sivjet në pranverë
Dhe fluturonin e cicëronin
Rrotull pyjeve të dj. gur, të prerë
Cicëronin, cicëronin
Sikur këndonin, por në të vërtetë
Vajtonin ata të shkretë,
Se të shkrumbuara
I gjetën foletë.

2- -
Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Shqiptarë, mërgimtarë
Erdhën, siç vinin përherë
Erdhën sivjet në pranverë
Erdhën për Pashkë
Të festonin bashkë

Me prindët e mjerë
Prindër të mbetur te vatra, në fshatra

                     6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12