Page 3 - My FlipBook
P. 3

Autor: PETRAQ KOLEVICA
Titulli: Të korrat e vona (poezi)
Vizatimet: Lulzim Mema

© Copyright Autori

      Libri u shtyp në Shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese
             “Marin Barleti” Tiranë 2013
   1   2   3   4   5   6   7   8