Page 2 - My FlipBook
P. 2

PETRAQ KOLEVICA

                 e M P llO y
Gjithë krijimtaria poetike origjinale

    e autorit në dy vëllime
        Vëllimi II

   “Marin Barleti” Tiranë 2013
   1   2   3   4   5   6   7