Page 5 - My FlipBook
P. 5

MITRUSH KUTELIT

Pate plot në dhe të huaj
Mall' e breng' e lote,
Por m 'i huaj ndër të huaj
Qe në toka jote.

Te kjo tokë e bekuar,
Që aq fort e deshe,
Pate shkruar i harruar,
Shpesh dhe u përqeshe.

Por mbi kaq e kaq këllirë,
Që ndyn gjuhën tonë
Fjala jote ndrit e d/irë
Sot e përgjithmonë.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10