Page 12 - My FlipBook
P. 12

kishs. të miat. Rrija në ata shkëmmnjtë buzë
detit, matanë Ujit të Ftohtë, në mes natyrës aq
të bukur, në ato vite pa asnjë brengë. Delin e
kisha përpara, jetën e kisha përpara. Ne mes të
këngës së ëmbël të valëve që lëpin shkmbinjte
pranë këmbëve të mia„ rrija dhe lexoja Leo-
pardin...

      Lingua mortal non dice
      quel ch’io sentiva in seno...(l)

Pastaj, kur dielli fillonte të ulej nga Sazan5,
merrja përpjetë dhe ngjitesha te Lasgushi.

   Nga oborri përpara Senatorit hapej një pa-
noramë madhështore mbi det dhe gjer tutje
nga Vlora e më përtej, nga Narta.

      Primavera, d’intorno
      brilla nell’aria, e per i campi esulta...12

Ishte pranvera e vitit 1959.
  Shëtisnim aty, në oborr. Ishte i së-

murë, por gjithmonë i gatshëm të bise.donte
për artin, për poezinë.

   Aty filloi të më hapej pak ajo deriçka e
ngushtë për të hyrë' në rrugën e gjatë e të
ndërlikuar, që të shpinte në zemrën e thellë
të Lasgushit. Nëpër këtë rrugë kam ecur me

   1) Giuha e vdekshme s’e thotë atë që ndjeja në gji...
 (Xh. T.eooardi, «A. Rilvia»)

  2) Prainvera përreth,
Shkëlqen në ajër, e nër fusha ngazëllohet (Xh. Leopar-
di; -«A. Silvia»-.

10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17